Avorion Translation Server

Translation of Avorion: Swedish

1 2 3 4 5 70
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
- 10 Minute cooldown, infinite usages - 10 minuters väntetid, oändligt antal användningar Details

- 10 Minute cooldown, infinite usages

- 10 minuters väntetid, oändligt antal användningar

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-03 13:50:59 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
\c(aaa)"Finally, to give the Reconstruction Site more meaning, we've added a new item to the game that lets you return to your Reconstruction Site from anywhere in the galaxy. To get the item, change your Reconstruction Site or progress with the story."\c() \c(aaa)"Äntligen, för att ge Ombyggnadsplatsen mer mening, så har vi lagt till ett nytt föremål till spelet som låter dig återvända till Ombyggnadsplatsen från vart som helst i galaxen. För att få föremålet så ändra din Ombyggnadsplats eller fortsätt med berättelsen."\c() Details

\c(aaa)"Finally, to give the Reconstruction Site more meaning, we've added a new item to the game that lets you return to your Reconstruction Site from anywhere in the galaxy. To get the item, change your Reconstruction Site or progress with the story."\c()

\c(aaa)"Äntligen, för att ge Ombyggnadsplatsen mer mening, så har vi lagt till ett nytt föremål till spelet som låter dig återvända till Ombyggnadsplatsen från vart som helst i galaxen. För att få föremålet så ändra din Ombyggnadsplats eller fortsätt med berättelsen."\c()

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-03 13:51:38 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Opens a \c(3ff)Wormhole\c() to your \c(3ff)Reconstruction Site\c() - Öppnar ett \c(3ff)Maskhål\c() till din \c(3ff)Återuppbyggnadsplats\c() Details

- Opens a \c(3ff)Wormhole\c() to your \c(3ff)Reconstruction Site\c()

- Öppnar ett \c(3ff)Maskhål\c() till din \c(3ff)Återuppbyggnadsplats\c()

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-05 10:28:22 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- New Item: \c(3ff)Xsotan Wormhole Device\c() - Nytt Föremål: \c(3ff)Xsotansk Maskhålsenhet\c() Details

- New Item: \c(3ff)Xsotan Wormhole Device\c()

- Nytt Föremål: \c(3ff)Xsotansk Maskhålsenhet\c()

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-05 10:28:35 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- \c(4f4)Reduced cost\c() for founding a repair dock by 7.500.000 credits - \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för att grundlägga en reparationsdocka för 7.500.000 krediter Details

- \c(4f4)Reduced cost\c() for founding a repair dock by 7.500.000 credits

- \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för att grundlägga en reparationsdocka för 7.500.000 krediter

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-06 10:56:40 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- \c(4f4)Reduced cost\c() for founding a shipyard by 17.500.000 credits - \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för att grundlägga ett skeppsvarv för 17.500.000 krediter Details

- \c(4f4)Reduced cost\c() for founding a shipyard by 17.500.000 credits

- \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för att grundlägga ett skeppsvarv för 17.500.000 krediter

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-06 10:57:07 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- \c(4f4)Reduced cost\c() for reconstructing without tokens to 80% of the ship's value, from 120% - \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för att återuppbygga utan pollett till 80% utav skeppets värde, ursprungligen från 120% Details

- \c(4f4)Reduced cost\c() for reconstructing without tokens to 80% of the ship's value, from 120%

- \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för att återuppbygga utan pollett till 80% utav skeppets värde, ursprungligen från 120%

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-05 10:28:58 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- \c(4f4)Reduced cost\c() for repairs at repair docks to 35% of ship's value (from 75%) - \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för reparationer på reparationsdockor med 35% utav skeppet värde (ursprungligen från 75%) Details

- \c(4f4)Reduced cost\c() for repairs at repair docks to 35% of ship's value (from 75%)

- \c(4f4)Reducerad kostnad\c() för reparationer på reparationsdockor med 35% utav skeppet värde (ursprungligen från 75%)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-06 10:56:13 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Sectors with resistance outposts now have a shipyard - Sektorer med motståndsrörelse-utposter har nu ett skeppsvarv Details

- Sectors with resistance outposts now have a shipyard

- Sektorer med motståndsrörelse-utposter har nu ett skeppsvarv

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-03 13:56:22 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Sectors with smuggler hideouts now have a shipyard - Sektorer med smugglargömställen har nu ett skeppsvarv Details

- Sectors with smuggler hideouts now have a shipyard

- Sektorer med smugglargömställen har nu ett skeppsvarv

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-03 13:57:11 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- Added possibility to repair missing blocks only, without restoring HP - Lade till möjligheten att reparera endast saknade block, utan att återställa HP Details

- Added possibility to repair missing blocks only, without restoring HP

- Lade till möjligheten att reparera endast saknade block, utan att återställa HP

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-03 13:57:40 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- \c(4f4)Reduced cost\c() for changing Reconstruction Site by 80% - \c(4f4)Reducerad kostnadt\c() för att ändra Rekonstruktionsplats med 80% Details

- \c(4f4)Reduced cost\c() for changing Reconstruction Site by 80%

- \c(4f4)Reducerad kostnadt\c() för att ändra Rekonstruktionsplats med 80%

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-05 10:29:11 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- \c(4f4)Reduced cost\c() for changing Reconstruction Site by 80% - \c(4f4)Reducerad kostnadt\c() för att ändra Återbyggnadsplats med 80% Details

- \c(4f4)Reduced cost\c() for changing Reconstruction Site by 80%

- \c(4f4)Reducerad kostnadt\c() för att ändra Återbyggnadsplats med 80%

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-05 10:30:20 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
\c(aaa)"Building on the previous changes, we're tweaking several more values to make your life in the galaxy a little easier! This should especially help in the early stages of the game."\c() \c(aaa)"Byggande på föregående förändringar, så finjusterar vi fortfarande värden för att göra ditt liv i galaxen lite lättare! Detta borde vara till hjälp speciellt i de tidiga stadierna i spelet."\c() Details

\c(aaa)"Building on the previous changes, we're tweaking several more values to make your life in the galaxy a little easier! This should especially help in the early stages of the game."\c()

\c(aaa)"Byggande på föregående förändringar, så finjusterar vi fortfarande värden för att göra ditt liv i galaxen lite lättare! Detta borde vara till hjälp speciellt i de tidiga stadierna i spelet."\c()

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-03 13:59:34 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- When reconstruction tokens are disabled, reconstruction site can still be set - När återbyggnads-polletter är avstängda, så kan man fortfarande ställa in återbyggnadsplats Details

- When reconstruction tokens are disabled, reconstruction site can still be set

- När återbyggnads-polletter är avstängda, så kan man fortfarande ställa in återbyggnadsplats

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-11-05 10:30:53 GMT
Translated by:
ManRammer
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/ImportantChangesWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 70
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as