Avorion Translation Server

Translation of Avorion: Swedish

1 2 3 37
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Due to turmoils, this sector has been called out as a Hazard Zone. Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector until peace has returned. På grund av de nyliga kaoset, den här sektorn har markerats som en osäker zon. Civila skepp, köpmän och fraktfartyg kommer undvika denna sektorn tills freden har återkommit. Details

Due to turmoils, this sector has been called out as a Hazard Zone. Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector until peace has returned.

På grund av de nyliga kaoset, den här sektorn har markerats som en osäker zon. Civila skepp, köpmän och fraktfartyg kommer undvika denna sektorn tills freden har återkommit.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:17:38 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/warzonecheck.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
... and It's always watching. It tracks your jumps. 10 or more and it'll come for you. ... och den ser dig alltid. Den spårar dina hopp. 10 eller mer och den kommer komma efter dig. Details

... and It's always watching. It tracks your jumps. 10 or more and it'll come for you.

... och den ser dig alltid. Den spårar dina hopp. 10 eller mer och den kommer komma efter dig.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:18:54 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you actually believe in this myth? How would the number of jumps into empty sectors influence you meeting a monster? Tror du verkligen i denna myt? Hur skulle antalet hopp i tomma sektorer bestämma när du möter ett monster? Details

Do you actually believe in this myth? How would the number of jumps into empty sectors influence you meeting a monster?

Tror du verkligen i denna myt? Hur skulle antalet hopp i tomma sektorer bestämma när du möter ett monster?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:19:43 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yes, it tracks you when you jump through the no-man's space. 10 jumps or more and you're guaranteed to meet it. Ja, den spårar när du hoppar genom ingenmansland. 10 eller fler hopp och du är garanterad att möta den. Details

Yes, it tracks you when you jump through the no-man's space. 10 jumps or more and you're guaranteed to meet it.

Ja, den spårar när du hoppar genom ingenmansland. 10 eller fler hopp och du är garanterad att möta den.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:21:32 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
... don't ask ME how he does it! All I know is, that after 10 jumps into empty sectors, he'll come for you. ... Fråga inte mig hur han gör det! Allt jag vet är att efter 10 hopp in i tomma sektorer så kommer han efter dig. Details

... don't ask ME how he does it! All I know is, that after 10 jumps into empty sectors, he'll come for you.

... Fråga inte mig hur han gör det! Allt jag vet är att efter 10 hopp in i tomma sektorer så kommer han efter dig.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:22:07 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Personally, I don't believe it, but after at least 10 consecutive jumps through empty sectors, Swoks will come for you. Personligen tror jag inte på det, men efter åtminstone 10 följande hopp till tomma sektorer, Swoks kommer komma efter dig. Details

Personally, I don't believe it, but after at least 10 consecutive jumps through empty sectors, Swoks will come for you.

Personligen tror jag inte på det, men efter åtminstone 10 följande hopp till tomma sektorer, Swoks kommer komma efter dig.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:22:53 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There's a myth around here: After 10 consecutive jumps through empty sectors, Swoks will come for you. Det finns en myt häromkring: Efter 10 följande hopp genom tomma sektorer, Swoks kommer komma efter dig. Details

There's a myth around here: After 10 consecutive jumps through empty sectors, Swoks will come for you.

Det finns en myt häromkring: Efter 10 följande hopp genom tomma sektorer, Swoks kommer komma efter dig.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:23:30 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yes, around here. At the latest when you do 10 consecutive jumps into empty sectors. Ja, här omkring. Senast när du har hoppat in i 10 tomma sektorer i följd. Details

Yes, around here. At the latest when you do 10 consecutive jumps into empty sectors.

Ja, här omkring. Senast när du har hoppat in i 10 tomma sektorer i följd.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:25:05 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: Your details were forwarded to our Mercenary squad. Varning: Dina detaljer har vidarebefordrats till våra legosoldater. Details

Warning: Your details were forwarded to our Mercenary squad.

Varning: Dina detaljer har vidarebefordrats till våra legosoldater.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:25:47 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: Mercenaries have been contacted. Varning: Legosoldater har blivit kontaktade. Details

Warning: Mercenaries have been contacted.

Varning: Legosoldater har blivit kontaktade.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:25:59 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: If you don't leave this territory, we will open fire. Varning: Om du inte lämnar detta territorium kommer vi öppna eld. Details

Warning: If you don't leave this territory, we will open fire.

Varning: Om du inte lämnar detta territorium kommer vi öppna eld.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:26:18 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is an unfriendly reminder: Leave. Now. Detta är en ovänlig påminnelse: Lämna. Nu. Details

This is an unfriendly reminder: Leave. Now.

Detta är en ovänlig påminnelse: Lämna. Nu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:26:34 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: Your details were forwarded to our Mercenary squad. Varning: Dina detaljer har vidarebefordrats till våra Legosoldater. Details

Warning: Your details were forwarded to our Mercenary squad.

Varning: Dina detaljer har vidarebefordrats till våra Legosoldater.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:28:40 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There's this guy again. Should we shoot him down? Här är dem igen. Ska vi skjuta ner dem? Details

There's this guy again. Should we shoot him down?

Här är dem igen. Ska vi skjuta ner dem?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:05:20 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We've got our eyes on you, one misstep is all it takes. Vi har ögonen på dig, ett felsteg är allt som krävs. Details

We've got our eyes on you, one misstep is all it takes.

Vi har ögonen på dig, ett felsteg är allt som krävs.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-23 21:05:53 GMT
Translated by:
Borangs2
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 37
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as