Avorion Translation Server

Translation of Avorion: Polish

1 2 3 105
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
You cannot initiate a trade with yourself. Nie możesz zainicjować wymiany ze samym sobą. Details

You cannot initiate a trade with yourself.

Nie możesz zainicjować wymiany ze samym sobą.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-11-09 07:59:49 GMT
Translated by:
KiloGram
References:
 • ./Server/Server/PlayerTradeManager.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deceleration Zmniejszenie prędkości Details

Deceleration

Zmniejszenie prędkości

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-11-09 07:58:57 GMT
Translated by:
KiloGram
References:
 • ./Client/Game/CraftStatsOverview.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can show and hide this window by holding %1%. Try it! Możesz pokazać to okno i ukryć je, przytrzymując klawisz %1%. Spróbuj! Details

You can show and hide this window by holding %1%. Try it!

Możesz pokazać to okno i ukryć je, przytrzymując klawisz %1%. Spróbuj!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-11-09 08:02:05 GMT
Translated by:
KiloGram
References:
 • ./Client/ClientUI/Tutorial.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Rename %1% Zmień nazwę Details

Rename %1%

Zmień nazwę

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-11-09 07:57:56 GMT
Translated by:
KiloGram
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/SavedDesignsWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Due to turmoils, this sector has been called out as a Hazard Zone. Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector until peace has returned. Ze względu na rozruchy, sektor ten został nazwany Strefą Zagrożenia. Statki cywilne, handlowe i frachtowce będą unikać tego sektora do czasu powrotu stanu pokoju. Details

Due to turmoils, this sector has been called out as a Hazard Zone. Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector until peace has returned.

Ze względu na rozruchy, sektor ten został nazwany Strefą Zagrożenia. Statki cywilne, handlowe i frachtowce będą unikać tego sektora do czasu powrotu stanu pokoju.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-10-04 18:21:10 GMT
Translated by:
Taicz
References:
 • ./data/scripts/sector/warzonecheck.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Due to turmoils, this sector has been called out as a Hazard Zone. Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector until peace has returned. Ze względu na rozruchy, sektor TEN został nazwany Strefą Zagrożenia. Statki cywilne, handlowe i frachtowce będą unikać tego sektora do czasu powrotu stanu pokoju. Details

Due to turmoils, this sector has been called out as a Hazard Zone. Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector until peace has returned.

Ze względu na rozruchy, sektor TEN został nazwany Strefą Zagrożenia. Statki cywilne, handlowe i frachtowce będą unikać tego sektora do czasu powrotu stanu pokoju.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-10-04 18:48:13 GMT
Translated by:
Taicz
References:
 • ./data/scripts/sector/warzonecheck.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
... don't ask ME how he does it! All I know is, that after 10 jumps into empty sectors, he'll come for you. ... nie pytaj MNIE jak on to robi! Wszystko co wiem, to to, że po 10 skokach do pustych sektorów, przyjdzie po ciebie. Details

... don't ask ME how he does it! All I know is, that after 10 jumps into empty sectors, he'll come for you.

... nie pytaj MNIE jak on to robi! Wszystko co wiem, to to, że po 10 skokach do pustych sektorów, przyjdzie po ciebie.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 20:43:11 GMT
Translated by:
gruberator
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yes, around here. At the latest when you do 10 consecutive jumps into empty sectors. Tak, tutaj. Najpóźniej, gdy wykonasz 10 kolejnych skoków do pustych sektorów. Details

Yes, around here. At the latest when you do 10 consecutive jumps into empty sectors.

Tak, tutaj. Najpóźniej, gdy wykonasz 10 kolejnych skoków do pustych sektorów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 14:06:42 GMT
Translated by:
DarekC
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: Your details were forwarded to our Mercenary squad. Ostrzeżenie: Twoje dane zostały przesłane do naszego oddziału najemników. Details

Warning: Your details were forwarded to our Mercenary squad.

Ostrzeżenie: Twoje dane zostały przesłane do naszego oddziału najemników.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 14:05:39 GMT
Translated by:
DarekC
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: Mercenaries have been contacted. Ostrzeżenie: Skontaktowano się z najemnikami. Details

Warning: Mercenaries have been contacted.

Ostrzeżenie: Skontaktowano się z najemnikami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 14:04:58 GMT
Translated by:
DarekC
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning: If you don't leave this territory, we will open fire. Ostrzeżenie. Jeśli nie opuścisz tego terytorium, otworzymy ogień. Details

Warning: If you don't leave this territory, we will open fire.

Ostrzeżenie. Jeśli nie opuścisz tego terytorium, otworzymy ogień.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 14:03:43 GMT
Translated by:
DarekC
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is an unfriendly reminder: Leave. Now. To jest nieprzyjacielskie upomnienie: Odejdź. Natychmiast. Details

This is an unfriendly reminder: Leave. Now.

To jest nieprzyjacielskie upomnienie: Odejdź. Natychmiast.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-17 14:01:41 GMT
Translated by:
gruberator
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a friendly reminder: If you don't leave our territory, we will open fire. To przyjazne przypomnienie: Jeśli nie opuścisz naszego terytorium, otworzymy ogień. Details

This is a friendly reminder: If you don't leave our territory, we will open fire.

To przyjazne przypomnienie: Jeśli nie opuścisz naszego terytorium, otworzymy ogień.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 21:42:46 GMT
Translated by:
DarekC
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a friendly reminder: Our faction has Mercenaries on their payroll. To jest przyjacielskie powiadomienie: Nasza frakcja ma Najemników na usługach. Details

This is a friendly reminder: Our faction has Mercenaries on their payroll.

To jest przyjacielskie powiadomienie: Nasza frakcja ma Najemników na usługach.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 19:38:54 GMT
Translated by:
gruberator
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a friendly reminder: Our faction has Mercenaries on their payroll. To przyjazne przypomnienie: Nasza frakcja ma najemników na swojej liście płac. Details

This is a friendly reminder: Our faction has Mercenaries on their payroll.

To przyjazne przypomnienie: Nasza frakcja ma najemników na swojej liście płac.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2019-09-21 21:43:38 GMT
Translated by:
DarekC
References:
 • ./data/scripts/sector/radiochatter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 105
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as