Avorion Translation Server

Translation of Avorion: Polish

1 2 3 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Some factions wanted to take cover and hide inside protected stations. Niektóre frakcje chciały się schować wewnątrz chronionych stacji. Details

Some factions wanted to take cover and hide inside protected stations.

Warning: Original and translation should both end on newline.
Niektóre frakcje chciały się schować wewnątrz chronionych stacji.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-04-06 18:11:18 GMT
Translated by:
Siemion
References:
 • ./data/scripts/entity/story/historybook.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Coaxial Multi ${weaponPrefix} Blueprint Współosiowy Multi ${weaponPrefix} Schemat Details

Coaxial Multi ${weaponPrefix} Blueprint

Współosiowy Multi ${weaponPrefix} Schemat

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-04-14 11:42:22 GMT
Translated by:
Mr Hatch
References:
 • ./data/scripts/lib/tooltipmaker.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Quad Coaxial ${weaponPrefix} Blueprint Poczwórny Współosowy ${weaponPrefix} Schemat Details

Quad Coaxial ${weaponPrefix} Blueprint

Poczwórny Współosowy ${weaponPrefix} Schemat

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-04-14 11:43:30 GMT
Translated by:
Mr Hatch
References:
 • ./data/scripts/lib/tooltipmaker.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Quad ${material} ${weaponPrefix} Blueprint Poczwórny ${weaponPrefix} Schemat z ${material} Details

Quad ${material} ${weaponPrefix} Blueprint

Poczwórny ${weaponPrefix} Schemat z ${material}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-04-14 11:45:22 GMT
Translated by:
Mr Hatch
References:
 • ./data/scripts/lib/tooltipmaker.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Coaxial Multi ${weaponPrefix} Blueprint Współosiowy Multi Schemat ${weaponPrefix} Details

Coaxial Multi ${weaponPrefix} Blueprint

Współosiowy Multi Schemat ${weaponPrefix}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-04-14 11:48:56 GMT
Translated by:
Mr Hatch
References:
 • ./data/scripts/lib/tooltipmaker.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Quad Coaxial ${weaponPrefix} Blueprint Poczwórny Współosowy Schemat ${weaponPrefix} Details

Quad Coaxial ${weaponPrefix} Blueprint

Poczwórny Współosowy Schemat ${weaponPrefix}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-04-14 11:49:08 GMT
Translated by:
Mr Hatch
References:
 • ./data/scripts/lib/tooltipmaker.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If someone causes too much trouble and destroys or boards structures of other factions, the faction controlling the sector will call the sector out as a \c(0d0)Hazard Zone\c(). Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector for a certain amount of time. Instead, military ships will appear and restore peace. Jeżeli ktoś powoduje zbyt wiele problemów i niszczy lub dokonuje abordażu na struktury innych frakcji to kontrolująca sektor frakcja ogłosi sektor Strefą Zagrożenia. Statki cywilne, handlowcy i frachtowcy bedą unikać tego sektora przez pewien czas. Zamias tego pojawią się okręty wojskowe i przwyróca spokój Details

If someone causes too much trouble and destroys or boards structures of other factions, the faction controlling the sector will call the sector out as a \c(0d0)Hazard Zone\c(). Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector for a certain amount of time. Instead, military ships will appear and restore peace.

Jeżeli ktoś powoduje zbyt wiele problemów i niszczy lub dokonuje abordażu na struktury innych frakcji to kontrolująca sektor frakcja ogłosi sektor Strefą Zagrożenia. Statki cywilne, handlowcy i frachtowcy bedą unikać tego sektora przez pewien czas. Zamias tego pojawią się okręty wojskowe i przwyróca spokój

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 08:02:35 GMT
Translated by:
skarnecki
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/exploring.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If someone causes too much trouble and destroys or boards structures of other factions, the faction controlling the sector will call the sector out as a \c(0d0)Hazard Zone\c(). Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector for a certain amount of time. Instead, military ships will appear and restore peace. Jeżeli ktoś powoduje zbyt wiele problemów i niszczy lub dokonuje abordażu na struktury innych frakcji to kontrolująca sektor frakcja ogłosi sektor \c(0d0)Strefą Zagrożenia\c(). Statki cywilne, handlowce i frachtowe będą unikać tego sektora przez pewien czas. Zamiast tego pojawią się okręty wojskowe i przywrócą spokój. Details

If someone causes too much trouble and destroys or boards structures of other factions, the faction controlling the sector will call the sector out as a \c(0d0)Hazard Zone\c(). Civilian ships, traders and freighters will avoid this sector for a certain amount of time. Instead, military ships will appear and restore peace.

Jeżeli ktoś powoduje zbyt wiele problemów i niszczy lub dokonuje abordażu na struktury innych frakcji to kontrolująca sektor frakcja ogłosi sektor \c(0d0)Strefą Zagrożenia\c(). Statki cywilne, handlowce i frachtowe będą unikać tego sektora przez pewien czas. Zamiast tego pojawią się okręty wojskowe i przywrócą spokój.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 15:59:32 GMT
Translated by:
Skorpiono
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/exploring.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you are in need of a new ship go to a \c(0d0)Shipyard\c(). They can build you a ship from scrap and have a lot of customization options. For example you can let them add cargo blocks and a full crew to have a ready to go miner. Shipyards are also the perfect place to go if you're in need of a Crew or need some repairs done. Jeśli potrzebujesz nowego statku, idź do \ c (0d0) Shipyard \ c (). Mogą zbudować statek ze złomu i mają wiele opcji dostosowywania. Na przykład możesz pozwolić im dodawać bloki ładunkowe i całą załogę, aby mieć gotowego do pracy górnika Stocznie są również idealnym miejscem, jeśli potrzebujesz załogi lub potrzebujesz naprawy. Details

If you are in need of a new ship go to a \c(0d0)Shipyard\c(). They can build you a ship from scrap and have a lot of customization options. For example you can let them add cargo blocks and a full crew to have a ready to go miner. Shipyards are also the perfect place to go if you're in need of a Crew or need some repairs done.

Jeśli potrzebujesz nowego statku, idź do \ c (0d0) Shipyard \ c (). Mogą zbudować statek ze złomu i mają wiele opcji dostosowywania. Na przykład możesz pozwolić im dodawać bloki ładunkowe i całą załogę, aby mieć gotowego do pracy górnika Stocznie są również idealnym miejscem, jeśli potrzebujesz załogi lub potrzebujesz naprawy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 13:42:26 GMT
Translated by:
2502tomek
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/exploring.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you are in need of a new ship go to a \c(0d0)Shipyard\c(). They can build you a ship from scrap and have a lot of customization options. For example you can let them add cargo blocks and a full crew to have a ready to go miner. Shipyards are also the perfect place to go if you're in need of a Crew or need some repairs done. Jeśli potrzebujesz nowego statku, idź do \ c (0d0) Shipyard \ c (). Mogą zbudować statek ze złomu i mają wiele opcji dostosowywania. Na przykład możesz pozwolić im dodawać bloki ładunkowe i całą załogę, aby mieć gotowego do pracy górnika Stocznie są również idealnym miejscem, jeśli potrzebujesz załogi lub potrzebujesz naprawy. Details

If you are in need of a new ship go to a \c(0d0)Shipyard\c(). They can build you a ship from scrap and have a lot of customization options. For example you can let them add cargo blocks and a full crew to have a ready to go miner. Shipyards are also the perfect place to go if you're in need of a Crew or need some repairs done.

Jeśli potrzebujesz nowego statku, idź do \ c (0d0) Shipyard \ c (). Mogą zbudować statek ze złomu i mają wiele opcji dostosowywania. Na przykład możesz pozwolić im dodawać bloki ładunkowe i całą załogę, aby mieć gotowego do pracy górnika Stocznie są również idealnym miejscem, jeśli potrzebujesz załogi lub potrzebujesz naprawy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 13:42:52 GMT
Translated by:
2502tomek
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/exploring.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you are in need of a new ship go to a \c(0d0)Shipyard\c(). They can build you a ship from scrap and have a lot of customization options. For example you can let them add cargo blocks and a full crew to have a ready to go miner. Shipyards are also the perfect place to go if you're in need of a Crew or need some repairs done. Jeśli potrzebujesz nowego statku, idź do \ c (0d0) Shipyard \ c (). Mogą zbudować statek ze złomu i mają wiele opcji dostosowywania. Na przykład możesz pozwolić im dodawać bloki ładunkowe i całą załogę, aby mieć gotowego do pracy górnika Stocznie są również idealnym miejscem, jeśli potrzebujesz załogi lub potrzebujesz naprawy. Details

If you are in need of a new ship go to a \c(0d0)Shipyard\c(). They can build you a ship from scrap and have a lot of customization options. For example you can let them add cargo blocks and a full crew to have a ready to go miner. Shipyards are also the perfect place to go if you're in need of a Crew or need some repairs done.

Jeśli potrzebujesz nowego statku, idź do \ c (0d0) Shipyard \ c (). Mogą zbudować statek ze złomu i mają wiele opcji dostosowywania. Na przykład możesz pozwolić im dodawać bloki ładunkowe i całą załogę, aby mieć gotowego do pracy górnika Stocznie są również idealnym miejscem, jeśli potrzebujesz załogi lub potrzebujesz naprawy.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 13:43:28 GMT
Translated by:
2502tomek
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/exploring.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly reduces the amount of damage taken from a certain damage type. You can only install one at a time. Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zmniejsza ilość obrażeń otrzymywanych od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz. Details

There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly reduces the amount of damage taken from a certain damage type. You can only install one at a time.

Warning: Translation should not begin on newline.
Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zmniejsza ilość obrażeń otrzymywanych od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 13:43:43 GMT
Translated by:
2502tomek
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/craftmanagement.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly reduces the amount of damage taken from a certain damage type. You can only install one at a time. Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zmniejsza ilość obrażeń otrzymywanych od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz. Details

There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly reduces the amount of damage taken from a certain damage type. You can only install one at a time.

Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zmniejsza ilość obrażeń otrzymywanych od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 13:43:45 GMT
Translated by:
2502tomek
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/craftmanagement.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly increases hull strength. But be careful: As a side effect, the hull takes more damage from a certain damage type. You can only install one at a time. Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zwiększa wytrzymałość kadłuba. Ale bądź ostrożny: jako efekt uboczny kadłub otrzymuje więcej obrażeń od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz. Details

There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly increases hull strength. But be careful: As a side effect, the hull takes more damage from a certain damage type. You can only install one at a time.

Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zwiększa wytrzymałość kadłuba. Ale bądź ostrożny: jako efekt uboczny kadłub otrzymuje więcej obrażeń od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 13:44:02 GMT
Translated by:
2502tomek
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/craftmanagement.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly reduces the amount of damage taken from a certain damage type. You can only install one at a time. Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zmniejsza ilość obrażeń otrzymywanych od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz. Details

There are several versions of the \c(0d0)Shield Ionizer\c(). Each one of them greatly reduces the amount of damage taken from a certain damage type. You can only install one at a time.

Warning: Translation should not begin on newline.
Istnieje kilka wersji jonizatora Shield \ c (0d0) \ c (). Każdy z nich znacznie zmniejsza ilość obrażeń otrzymywanych od określonego rodzaju obrażeń. Możesz zainstalować tylko jeden na raz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2020-03-16 13:44:46 GMT
Translated by:
2502tomek
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/craftmanagement.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as