Avorion Translation Server

Translation of Avorion: Polish

1 2 3 4 1479
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Unstable Wormhole Galaxy Map Tooltip
 • Niestabilny Tunel Czasoprzestrzenny
 • Niestabilne Tunele Czasoprzestrzenne
 • Niestabilnych Tuneli Czasoprzestrzennych
Details

Singular: Unstable Wormhole

Plural: ${i} Unstable Wormholes

This plural form is used for numbers like: 1

Niestabilny Tunel Czasoprzestrzenny

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 2, 3, 4

Niestabilne Tunele Czasoprzestrzenne

You have to log in to edit this translation.

This plural form is used for numbers like: 0, 5, 6

Niestabilnych Tuneli Czasoprzestrzennych

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
Galaxy Map Tooltip
Date added:
2021-01-25 18:58:28 GMT
Translated by:
Milten
References:
 • ./Client/ClientUI/GalaxyMap/TooltipLayer.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When flying 1000m/s, you're actually blasting at 2301 mph, which is almost mach 3! Lecąc z prędkością 1000 m/s, w rzeczywistości poruszasz się z prędkością 2301 mph, czyli prawie mach 3! Details

When flying 1000m/s, you're actually blasting at 2301 mph, which is almost mach 3!

Lecąc z prędkością 1000 m/s, w rzeczywistości poruszasz się z prędkością 2301 mph, czyli prawie mach 3!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-06-07 15:19:43 GMT
Translated by:
Milten
References:
 • ./Client/Client/LoadingScreenTipSelector.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In Avorion, ships can be miles long, so don't be surprised if their handling is not the same as a small one-man fighter. W Avorion'ie, statki mogą być długie na kilometry, więc nie zdziw się, jeśli nie prowadzi się ich jak małego jednoosobowego myśliwca. Details

In Avorion, ships can be miles long, so don't be surprised if their handling is not the same as a small one-man fighter.

W Avorion'ie, statki mogą być długie na kilometry, więc nie zdziw się, jeśli nie prowadzi się ich jak małego jednoosobowego myśliwca.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-13 19:33:28 GMT
Translated by:
Rubinolas
Approved by:
Milten
References:
 • ./Client/Client/LoadingScreenTipSelector.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Don't be fooled by the apparent size of your ship! Even the smaller ships in Avorion are easily a few hundred yards in size. Nie daj się zwieść pozornym rozmiarom twojego statku! Nawet mniejsze statki w Avorionie mogą mieć kilkaset metrów długości. Details

Don't be fooled by the apparent size of your ship! Even the smaller ships in Avorion are easily a few hundred yards in size.

Nie daj się zwieść pozornym rozmiarom twojego statku! Nawet mniejsze statki w Avorionie mogą mieć kilkaset metrów długości.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-14 16:08:01 GMT
Translated by:
marcoos
Approved by:
Milten
References:
 • ./Client/Client/LoadingScreenTipSelector.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Oh boy, I'm so glad we made it out alive! Ufff... tak się cieszę, że udało nam się przetrwać! Details

Oh boy, I'm so glad we made it out alive!

Ufff... tak się cieszę, że udało nam się przetrwać!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-14 16:14:07 GMT
Translated by:
marcoos
Approved by:
Milten
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission2.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I'm eternally grateful. Please go visit our special little market in (${x}:${y}). I think you'll like it! Jestem dozgonnie wdzięczny. Odwiedź nasz specjalny sklepik w (${x}:${y}). Myślę że ci się spodoba! Details

I'm eternally grateful. Please go visit our special little market in (${x}:${y}). I think you'll like it!

Jestem dozgonnie wdzięczny. Odwiedź nasz specjalny sklepik w (${x}:${y}). Myślę że ci się spodoba!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-14 16:16:28 GMT
Translated by:
marcoos
Approved by:
Milten
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission2.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I have no business with you. Nie mam chęci z Tobą współpracować. Details

I have no business with you.

Nie mam chęci z Tobą współpracować.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-14 16:17:44 GMT
Translated by:
marcoos
Approved by:
Milten
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission1.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission3.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As I said, you'll find our market in (${x}:${y}). Jak powiedziałem, nasz sklep znajdziesz w (${x}:${y}). Details

As I said, you'll find our market in (${x}:${y}).

Jak powiedziałem, nasz sklep znajdziesz w (${x}:${y}).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-14 16:18:26 GMT
Translated by:
marcoos
Approved by:
Milten
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission1.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission3.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
[Talk] [Mów] Details

[Talk]

[Mów]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-15 11:20:47 GMT
Translated by:
Milten
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission1.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission2.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission3.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Stone is just raw metal anyway. Kamień to i tak po prostu surowy metal. Details

Stone is just raw metal anyway.

Kamień to i tak po prostu surowy metal.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-13 19:46:43 GMT
Translated by:
Rubinolas
Approved by:
Milten
References:
 • ./Common/Scripts/common/lib/legendaryturretgenerator.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Metal is just refined stone anyway. Metal to i tak po prostu rafinowany kamień. Details

Metal is just refined stone anyway.

Metal to i tak po prostu rafinowany kamień.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-13 19:47:26 GMT
Translated by:
Rubinolas
Approved by:
Milten
References:
 • ./Common/Scripts/common/lib/legendaryturretgenerator.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unknown Gameplay Scenario Type Nieznany Details

Unknown

Nieznany

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Context:
Gameplay Scenario Type
Date added:
2020-11-14 12:43:17 GMT
Translated by:
Rubinolas
Approved by:
Milten
References:
 • ./Common/Game/Scenario.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here is your first test torpedo. To equip it, you first have to load the torpedo into a Torpedo Shaft. In your ship menu, go to the tab for torpedoes and drag & drop the torpedo into the shaft. Then, go to the overview tab and bind the shaft to a weapon number to set it as active. I suggest you just go ahead and try to shoot the wreckage as soon as you've done that. Oto twój pierwszy test torped. Aby ją wyposażyć, musisz najpierw załadować torpedę do luku torpedowego. W menu statku przejdź do zakładki torped, następnie przeciągnij i upuść torpedę do luku. Następnie przejdź do zakładki przeglądu i przypisz luk do numeru broni, aby ustawić ją jako aktywną. Proponuję, żebyś po prostu śmiało strzelił do wraku, gdy tylko to zrobisz. Details

Here is your first test torpedo. To equip it, you first have to load the torpedo into a Torpedo Shaft. In your ship menu, go to the tab for torpedoes and drag & drop the torpedo into the shaft. Then, go to the overview tab and bind the shaft to a weapon number to set it as active. I suggest you just go ahead and try to shoot the wreckage as soon as you've done that.

Oto twój pierwszy test torped. Aby ją wyposażyć, musisz najpierw załadować torpedę do luku torpedowego. W menu statku przejdź do zakładki torped, następnie przeciągnij i upuść torpedę do luku. Następnie przejdź do zakładki przeglądu i przypisz luk do numeru broni, aby ustawić ją jako aktywną. Proponuję, żebyś po prostu śmiało strzelił do wraku, gdy tylko to zrobisz.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-06 08:27:54 GMT
Translated by:
Milten
References:
 • ./data/scripts/player/missions/tutorials/torpedoestutorial.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Shoot the wreckage with the torpedo [${torpedoKey}] Strzel do wraku przy użyciu torpedy [${torpedoKey}] Details

Shoot the wreckage with the torpedo [${torpedoKey}]

Strzel do wraku przy użyciu torpedy [${torpedoKey}]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2020-11-03 17:21:30 GMT
Translated by:
PandaKW
Approved by:
Milten
References:
 • ./data/scripts/player/missions/tutorials/torpedoestutorial.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Open the torpedoes tab in your ship window. Drag & drop the torpedo into a torpedo shaft. In the ship tab, bind the shaft to a keyboard shortcut to activate it Otwórz panel torped w oknie twojego statku. Przeciągnij i upuść torpedę w luku torpedowym. W zakładce statku, przypisz skrót klawiszowy do luku, aby go aktywować Details

Open the torpedoes tab in your ship window. Drag & drop the torpedo into a torpedo shaft. In the ship tab, bind the shaft to a keyboard shortcut to activate it

Otwórz panel torped w oknie twojego statku. Przeciągnij i upuść torpedę w luku torpedowym. W zakładce statku, przypisz skrót klawiszowy do luku, aby go aktywować

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2021-02-26 20:29:12 GMT
Translated by:
Milten
References:
 • ./data/scripts/player/missions/tutorials/torpedoestutorial.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 1479
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as