Avorion Translation Server

Translation of Avorion: Czech

1 2 3 297
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Some items are reserved for AI factions and can only be picked up by them. Některé předměty jsou rezervovány pro jiné hráče a mohou být sebrány pouze jimi. Details

Some items are reserved for AI factions and can only be picked up by them.

Některé předměty jsou rezervovány pro jiné hráče a mohou být sebrány pouze jimi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:07:50 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Client/ClientUI/Hud/HintDisplayer.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When flying 1000m/s, you're actually blasting at 2301 mph, which is almost mach 3! Když se loď pohybuje rychlostí 1000m/s, je její rychlost 2301mph nebo 3600km/h, což je skoro mach 3! Details

When flying 1000m/s, you're actually blasting at 2301 mph, which is almost mach 3!

Když se loď pohybuje rychlostí 1000m/s, je její rychlost 2301mph nebo 3600km/h, což je skoro mach 3!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 09:16:26 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Client/Client/LoadingScreenTipSelector.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In Avorion, ships can be miles long, so don't be surprised if their handling is not the same as a small one-man fighter. V Avorionu mohou lodě být i míle dlouhé, proto nebude otáčení a zrychlení takových lodí stejné jako malého, jednoposádkového stíhače. Details

In Avorion, ships can be miles long, so don't be surprised if their handling is not the same as a small one-man fighter.

V Avorionu mohou lodě být i míle dlouhé, proto nebude otáčení a zrychlení takových lodí stejné jako malého, jednoposádkového stíhače.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:17:24 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Client/Client/LoadingScreenTipSelector.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Don't be fooled by the apparent size of your ship! Even the smaller ships in Avorion are easily a few hundred yards in size. Nenech se zmást vizuální velikostí tvé lodě! I ty nejmenší lodě v Avorionu jsou s přehledem několik metrů dlouhé. Details

Don't be fooled by the apparent size of your ship! Even the smaller ships in Avorion are easily a few hundred yards in size.

Nenech se zmást vizuální velikostí tvé lodě! I ty nejmenší lodě v Avorionu jsou s přehledem několik metrů dlouhé.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:20:20 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Client/Client/LoadingScreenTipSelector.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Oh boy, I'm so glad we made it out alive! Páni... Nemůžu uvěřit, že jsme se odtamtud dostali živí! Details

Oh boy, I'm so glad we made it out alive!

Páni... Nemůžu uvěřit, že jsme se odtamtud dostali živí!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:23:50 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission2.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I'm eternally grateful. Please go visit our special little market in (${x}:${y}). I think you'll like it! Jsem ti nekonečně vděčný. Budu poctěn když navštívíš naše speciální tržiště. Posílám souřadnice... (${x}:${y}). Myslím že by se ti mohlo libit! Details

I'm eternally grateful. Please go visit our special little market in (${x}:${y}). I think you'll like it!

Jsem ti nekonečně vděčný. Budu poctěn když navštívíš naše speciální tržiště. Posílám souřadnice... (${x}:${y}). Myslím že by se ti mohlo libit!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:29:48 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission2.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I have no business with you. Nechci s tebou nic mít. Details

I have no business with you.

Nechci s tebou nic mít.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:30:41 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission1.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission3.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
As I said, you'll find our market in (${x}:${y}). Jak jsem říkal, našeho tržiště najdeš na souřadnicích... (${x}:${y}). Details

As I said, you'll find our market in (${x}:${y}).

Jak jsem říkal, našeho tržiště najdeš na souřadnicích... (${x}:${y}).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:32:29 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission1.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission3.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
[Talk] [Mluv] Details

[Talk]

[Mluv]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:33:02 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission1.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission2.lua:
 • ./Common/Scripts/dlc/blackmarket/player/missions/trader/blackmarkettradermission3.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Stone is just raw metal anyway. Kámen je stejně jenom nezpracovaný kov. Details

Stone is just raw metal anyway.

Kámen je stejně jenom nezpracovaný kov.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:33:51 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Scripts/common/lib/legendaryturretgenerator.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Metal is just refined stone anyway. Kov je stejně jenom zpracovaný kámen. Details

Metal is just refined stone anyway.

Kov je stejně jenom zpracovaný kámen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:34:27 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Scripts/common/lib/legendaryturretgenerator.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unknown Gameplay Scenario Type Neznámý Details

Unknown

Neznámý

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Context:
Gameplay Scenario Type
Date added:
2021-01-13 08:35:21 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./Common/Game/Scenario.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Here is your first test torpedo. To equip it, you first have to load the torpedo into a Torpedo Shaft. In your ship menu, go to the tab for torpedoes and drag & drop the torpedo into the shaft. Then, go to the overview tab and bind the shaft to a weapon number to set it as active. I suggest you just go ahead and try to shoot the wreckage as soon as you've done that. Tady máš své první testovací torpédo. Aby jsi se jím vybavil musíš ho nejprve nabít do Torpédové Komory. V lodním menu přejdi do tabulky torpéd a kliknutím a tahem myši jej přesuň do komory. Poté v přehledu lodě vyber ikonu torpédové šachty a přidel jí číselnou zkratku, díky které ji budeš moci aktivovat a deaktivovat během letu. Teď, když už máš vše hotové, proč nezkusíš sestřelit tamty trosky. Details

Here is your first test torpedo. To equip it, you first have to load the torpedo into a Torpedo Shaft. In your ship menu, go to the tab for torpedoes and drag & drop the torpedo into the shaft. Then, go to the overview tab and bind the shaft to a weapon number to set it as active. I suggest you just go ahead and try to shoot the wreckage as soon as you've done that.

Tady máš své první testovací torpédo. Aby jsi se jím vybavil musíš ho nejprve nabít do Torpédové Komory. V lodním menu přejdi do tabulky torpéd a kliknutím a tahem myši jej přesuň do komory. Poté v přehledu lodě vyber ikonu torpédové šachty a přidel jí číselnou zkratku, díky které ji budeš moci aktivovat a deaktivovat během letu. Teď, když už máš vše hotové, proč nezkusíš sestřelit tamty trosky.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:50:04 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./data/scripts/player/missions/tutorials/torpedoestutorial.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Shoot the wreckage with the torpedo [${torpedoKey}] Sestřel trosky torpédem [${torpedoKey}] Details

Shoot the wreckage with the torpedo [${torpedoKey}]

Sestřel trosky torpédem [${torpedoKey}]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:51:17 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./data/scripts/player/missions/tutorials/torpedoestutorial.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Open the torpedoes tab in your ship window. Drag & drop the torpedo into a torpedo shaft. In the ship tab, bind the shaft to a keyboard shortcut to activate it Otevři tabulku torpéd ve svém lodním menu. Kliknutím a táhnutím myši přesuň torpédo do torpédové šachty. V přehledu lodi přiřaď šachtě číselnou zkratku aby jsi ji aktivoval. Details

Open the torpedoes tab in your ship window. Drag & drop the torpedo into a torpedo shaft. In the ship tab, bind the shaft to a keyboard shortcut to activate it

Otevři tabulku torpéd ve svém lodním menu. Kliknutím a táhnutím myši přesuň torpédo do torpédové šachty. V přehledu lodi přiřaď šachtě číselnou zkratku aby jsi ji aktivoval.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-01-13 08:54:13 GMT
Translated by:
Sejd
References:
 • ./data/scripts/player/missions/tutorials/torpedoestutorial.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 297
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as