Avorion Translation Server

Translation of Avorion: Czech

1 2 3 7
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Stone No damage to stone Kámen Žádné poškození kamene Details

Stone

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Kámen Žádné poškození kamene

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
No damage to stone
Date added:
2020-02-08 02:24:44 GMT
Translated by:
targen
References:
 • ./data/scripts/lib/tooltipmaker.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Stone No damage to stone Kámen Žádné poškození kamene Details

Stone

Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Kámen Žádné poškození kamene

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Context:
No damage to stone
Date added:
2020-02-08 02:26:28 GMT
Translated by:
targen
References:
 • ./data/scripts/lib/tooltipmaker.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Open \c(0d0)Building Mode\c() by pressing \c(fff)${openBuild}\c() or use the hammer icon in the top right corner. Once in Building Mode, move the camera by pressing \c(fff)${movCam}\c() and moving the mouse. If you want to see all available \c(0d0)blocks\c(), hold \c(fff)${inventory}\c(). All blocks can be \c(0d0)scaled\c() in any direction by holding \c(fff)${W}\c(), \c(fff)${A}\c(), \c(fff)${S}\c(), \c(fff)${D}\c() and moving the mouse. If you don't know how to do something, press \c(fff)${short}\c() to get an overview of all \c(0d0)building shortcuts\c()! Otevři \c(0d0)Stavební režim\c() stisknutím \c(fff)${openBuild}\c() nebo použijte ikonu kladiva v pravém horním rohu. Jakmile jste v režimu stavění, přesuňte kameru stisknutím \c(fff)${movCam}\c() a pohybem myši. Pokud chcete vidět všechny dostupné \c(0d0)bloky\c(), \c(0d0)věže\c() a \c(0d0)šablony\c(), držet \c(fff)${inventory}\c(). Všechny bloky mohou být \c(0d0)scaled\c() v jakémkoli směru s přidržením\c(fff)${W}\c(), \c(fff)${A}\c(), \c(fff)${S}\c(), \c(fff)${D}\c() a pohyb myši. Pokud nevíte, jak něco udělat, stiskněte tlačítko \c(fff)${short}\c() získat přehled o všech \c(0d0)stavěcích zkratek\c()! Details

Open \c(0d0)Building Mode\c() by pressing \c(fff)${openBuild}\c() or use the hammer icon in the top right corner. Once in Building Mode, move the camera by pressing \c(fff)${movCam}\c() and moving the mouse. If you want to see all available \c(0d0)blocks\c(), hold \c(fff)${inventory}\c(). All blocks can be \c(0d0)scaled\c() in any direction by holding \c(fff)${W}\c(), \c(fff)${A}\c(), \c(fff)${S}\c(), \c(fff)${D}\c() and moving the mouse. If you don't know how to do something, press \c(fff)${short}\c() to get an overview of all \c(0d0)building shortcuts\c()!

Otevři \c(0d0)Stavební režim\c() stisknutím \c(fff)${openBuild}\c() nebo použijte ikonu kladiva v pravém horním rohu. Jakmile jste v režimu stavění, přesuňte kameru stisknutím \c(fff)${movCam}\c() a pohybem myši. Pokud chcete vidět všechny dostupné \c(0d0)bloky\c(), \c(0d0)věže\c() a \c(0d0)šablony\c(), držet \c(fff)${inventory}\c(). Všechny bloky mohou být \c(0d0)scaled\c() v jakémkoli směru s přidržením\c(fff)${W}\c(), \c(fff)${A}\c(), \c(fff)${S}\c(), \c(fff)${D}\c() a pohyb myši. Pokud nevíte, jak něco udělat, stiskněte tlačítko \c(fff)${short}\c() získat přehled o všech \c(0d0)stavěcích zkratek\c()!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-11 05:47:17 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/building.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The \c(0d0)Ship Menu\c() contains overviews for \c(0d0)Turrets\c(), \c(0d0)Crew\c(), \c(0d0)Subsystems\c(), \c(0d0)Goods\c(), \c(0d0)Fighters\c() and \c(0d0)Torpedoes\c() of the ship you are currently flying. You'll also find the ship's \c(0d0)Co-op Control\c() settings here. To open this menu press \c(fff)${shipMenu}\c(). Ta \c(0d0)Nabídka lodi\c() obsahuje přehledy pro \c(0d0)Věže\c(), \c(0d0)Posádka\c(), \c(0d0)Vylepšení\c(), \c(0d0)Zboží\c(), \c(0d0)Stíhačky\c() a \c(0d0)Torpéda\c() lodí, kterou právě letíte. Najdete také loď \c(0d0)Co-Op ovládání\c() nastavení zde. Toto menu otevřete stisknutím \c(fff)${shipMenu}\c(). Details

The \c(0d0)Ship Menu\c() contains overviews for \c(0d0)Turrets\c(), \c(0d0)Crew\c(), \c(0d0)Subsystems\c(), \c(0d0)Goods\c(), \c(0d0)Fighters\c() and \c(0d0)Torpedoes\c() of the ship you are currently flying. You'll also find the ship's \c(0d0)Co-op Control\c() settings here. To open this menu press \c(fff)${shipMenu}\c().

Ta \c(0d0)Nabídka lodi\c() obsahuje přehledy pro \c(0d0)Věže\c(), \c(0d0)Posádka\c(), \c(0d0)Vylepšení\c(), \c(0d0)Zboží\c(), \c(0d0)Stíhačky\c() a \c(0d0)Torpéda\c() lodí, kterou právě letíte. Najdete také loď \c(0d0)Co-Op ovládání\c() nastavení zde. Toto menu otevřete stisknutím \c(fff)${shipMenu}\c().

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-11 06:20:11 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/basics.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can adjust the \c(0d0)camera position\c() by holding \c(fff)${displaceCam}\c() and simultaneously moving the \c(fff)Mouse\c(). If you hold \c(fff)${displaceCam}\c() and don't move the mouse, the camera will snap back to default. If your ship is too close to the camera (or too far off), try \c(0d0)zooming\c() in or out with the \c(fff)Mouse Wheel\c()! Můžete upravit \c(0d0)pozici kamery\c()tím, že podržíte \c(fff)${displaceCam}\c() a současně pohybovat \c(fff)Myší\c(). Pokud držíte \c(fff)${displaceCam}\c() a nepohybujte myší, kamera se vrátí do výchozího stavu. Pokud je vaše loď příliš blízko kamery (nebo příliš daleko), zkuste\c(0d0)zoomování\c() dovnitř nebo ven s \c(fff)Kolečkem myši\c()! Details

You can adjust the \c(0d0)camera position\c() by holding \c(fff)${displaceCam}\c() and simultaneously moving the \c(fff)Mouse\c(). If you hold \c(fff)${displaceCam}\c() and don't move the mouse, the camera will snap back to default. If your ship is too close to the camera (or too far off), try \c(0d0)zooming\c() in or out with the \c(fff)Mouse Wheel\c()!

Můžete upravit \c(0d0)pozici kamery\c()tím, že podržíte \c(fff)${displaceCam}\c() a současně pohybovat \c(fff)Myší\c(). Pokud držíte \c(fff)${displaceCam}\c() a nepohybujte myší, kamera se vrátí do výchozího stavu. Pokud je vaše loď příliš blízko kamery (nebo příliš daleko), zkuste\c(0d0)zoomování\c() dovnitř nebo ven s \c(fff)Kolečkem myši\c()!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-11 06:33:52 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/ui/encyclopedia/chapters/basics.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Alliance negotiations require more reputation than usual Alianční jednání vyžadují více reputace než obvykle Details

Alliance negotiations require more reputation than usual

Alianční jednání vyžadují více reputace než obvykle

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-11 06:38:58 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/ui/diplomacy.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Alliance negotiations require less reputation than usual Jednání o alianci vyžadují méně reputace než obvykle Details

Alliance negotiations require less reputation than usual

Jednání o alianci vyžadují méně reputace než obvykle

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-11 06:44:33 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/ui/diplomacy.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I really hoped that some headhunters would show up and make you leave. Opravdu jsem doufal, že se objeví někteří lovci lebek a donutí vás odejít. Details

I really hoped that some headhunters would show up and make you leave.

Opravdu jsem doufal, že se objeví někteří lovci lebek a donutí vás odejít.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-12 13:42:05 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/events/headhunter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can't declare war on an ally. Nemůžete vyhlásit válku se spojencem. Details

You can't declare war on an ally.

Nemůžete vyhlásit válku se spojencem.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-12 13:50:25 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/ui/diplomacy.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Oh, look who's being attacked by headhunters. What a surprise. Podívej, koho zaútočí Lovci Lebek, to je překvapení. Details

Oh, look who's being attacked by headhunters. What a surprise.

Podívej, koho zaútočí Lovci Lebek, to je překvapení.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-12 13:43:29 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./data/scripts/player/events/headhunter.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Current Relations: %d Aktuální vztahy: %d Details

Current Relations: %d

Aktuální vztahy: %d

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-12 12:48:38 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./Client/ClientUI/PlayerTradeWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Current Status: %1% Aktuální stav:% 1% Details

Current Status: %1%

Aktuální stav:% 1%

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-09-12 14:02:46 GMT
Translated by:
Luxikcz
References:
 • ./Client/ClientUI/PlayerTradeWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
- No path caching: Files & mod extensions are always checked for existence each time they're loaded - Žádné ukládání do mezipaměti: Přípony souborů a módu jsou ověřeny pokaždé, když jsou načteny Details

- No path caching: Files & mod extensions are always checked for existence each time they're loaded

- Žádné ukládání do mezipaměti: Přípony souborů a módu jsou ověřeny pokaždé, když jsou načteny

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-11-20 13:02:24 GMT
Translated by:
free-art
References:
 • ./Client/ClientUI/Menu/ModsWindow.cpp:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
all the information of an entire ship. všechny informace o celé lodi. Details

all the information of an entire ship.

všechny informace o celé lodi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-08 11:59:00 GMT
Translated by:
ScArides
References:
 • ./data/scripts/items/unbrandedreconstructiontoken.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
it reconstructed at any Repair Dock. rekonstruováno v libovolném doku. Details

it reconstructed at any Repair Dock.

rekonstruováno v libovolném doku.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2019-06-08 11:59:49 GMT
Translated by:
ScArides
References:
 • ./data/scripts/items/unbrandedreconstructiontoken.lua:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 7
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as